Posted by: Lare Angon | 26/04/2010

Podho gendhenge

Sesi Wawancara

G : Kowe nduwe omah opo ora…..?)
a : dereng….
G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
a : Lho kok ngaten…… ..?
G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
G : Yo malah ora ketompo
a : Lho kok ngaten…..?
G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe nduwe motor opo ora….?
b : Mboten
G : Ora ketompo .
b : Lho kok mboten ketompo ?
G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.
G : Wah malah ra ketompo….
b : lho kok ngoten
G : Tempat parkire wis ra cukup.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe wis lulus sarjana tenan…..?
c : sampun pak….
G : Ora ketompo, kene iki golek sing SMA ae, luwih manutan lan ben mbayare murah
c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
G : Malah ora ketompo…..
c : Lho kados pundi to….?
G : Mengko kowe kerjo mung ngetik skripsi, lek wis lulus mesti golek kerjo neng perusahaan liyo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe seneng guyon opo ora ?
d : Mboten pak, kulo serius nek nyambut gawe.
G : Ra ketompo…..
d : waa. …..kok ngaten?
G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
d : Sak jane nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
G : Malah ora ketompo.
d : Lho kok……
G : Engko kowe mung email emailan sing lucu……
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe mau mrene numpak opo ?
e : Nitih mobil
G : Kowe ora ketompo
e : Sebabipun ?
G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayar terus.
e : Wo, kulo wau namung mbonceng, kok
G : Tambah ora ketompo
e : Lho, lha kok … ?
G : Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Anakmu akeh opo sithik ?
f : Kathah pak
G : Kowe ora ketompo
f : Sebabipun ?
G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
f : Lha wong namung anak adopsi, kok.
G : Tambah ora ketompo
f : Lho, lha kok … ?
G : Gawe anak bae aras2en, opo maneh nyambut gawe
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe wis ngerti gaweyanmu durung ?
h : Dereng
G : Kowe ora ketompo
h : Sebabipun ?
G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane ?
h : Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok
G : Tambah ora ketompo
h : Lho, lha kok … ?
G : Kowe rak mung arep keminter, to ?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe ngerti kahanan kantor kene durung
k : Dereng
G : Kowe ora ketompo
k : Sebabipun ?
G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti kantore ?
k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
G : Tambah ora ketompo
k : Lho, lha kok … ?
G : Kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe kerep loro ?
m : Mboten
G : Kowe ora ketompo
m : Sebabipun ?
G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering (
m : Wah, sakjanipun nggih asring
G : Tambah ora ketompo
m : Lho, lha kok … ?
>>> G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe biso main Internet ?
n : mBoten (
G : Kowe ora ketompo
n : Sebabipun ?
G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
n : Wah, sakjanipun nggih saged
G : Tambah ora ketompo
n : Lho, lha kok … ?
G : Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan Internet, sing porno-2 to? Ngentek-entekke pulsa ! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G : Kowe waras opo ora?
o : Lha, kulo nggih waras to Pak.
G : Ra ketompo.. …..
o : Kenging nopo …..?
G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
G : Malah ra ketompo…..
o : Pripun to niki….?
G : Mengko aku duwe saingan….. …..

Advertisements
Posted by: Lare Angon | 16/03/2010

Wedhus Halal

Ono jroning kantor wis biasa nek ono panggonan kanggo leren karo ngrokok lan ngopi biasa diarani pantry.  Sakliyani kanggo ngrokok lan ngopi ugo kanggo ngrumpi njet-njetan sing ora karuan jluntrungani crito kono crito kene. Pas mbuh kebetulan opo emang sengojo ngobrol ngarah ngomongke kesuksesan peternak wedhus sing pernah ditonton ndhuk tipi. Opo kiate sukses jebule ming soal jeneng dheweke nyebut wedhus hasil ternake dijamin  halal, lho kok biso njamin halal sakwise diwawancarai jebule wedhus sing dhuk ternak iki dipakani soko hasil taneman ijo-ijoan sing ditandur ndhuk pekarangane dhewe, dadi blas babar pisan nggak pernah golek rambanan nggone liyan opo meneh nyolong rambanan sing ndhuk pekarangane tonggo.

Wealah memang bener nek golek rambanan mrono mrene iku pancene iso iso sing duwe kebon ora ikhlas, dadi nek dipangan wedhus yo kurang halal opo yo ngono yo. Soale wedhus iku akehe digunakake kanggo sarana ibadah contone : kanggo aqiqoh (nebus jabang bayi), kanggo idhul qurban (riyoyo haji). Kanthi keyakinan iku mau peternak mau iso kanggo nambah nilai jual wedhuse ( value added ) kanthi embel-embel wedhus halal.

Sakwise eyel-eyelan adu argumentasi iso dijupuk hikmahe lan biso ditiru hayo gek ndang nernak wedhus kanthi nyiapke pekarangan sing ditandure wit-witan godhong-godhongan sing dadi senengane wedhus. Lan ugo ditanduri suket gajah sing gampang tandurane supoyo nek golek pakan wedhus cukup neng pekarangane dhewe insyallah dijamin halal, mugo2 gusti Allah paring ridlo amien.

Posted by: Lare Angon | 26/02/2010

Ilir Ilir

 

LIR ILIR, LIR ILIR TANDURE WIS SUMILIR

TAK IJO ROYO ROYO TAK SENGGUH TEMANTEN ANYAR

CAH ANGON, CAH ANGON PENEKNO BLIMBING KUWI

NYU LUNYU SUN PENEKNO, KANGGO NDADAR MENGKO SORE

PUPUNG JEMBAR KALANGANE, PUMPUNG PADHANG REMBULANE

YO SORAK-O OOO SORAK HOREEEEEE

CAH ANGON CAH ANGON

Posted by: Lare Angon | 26/02/2010

Ular Ular ( falsafah urip )

 

1.  Ajine diri soko lati, ajine rogo soko busana

2.  Mikul dhuwur, mendhem jero

3.  Oleh pinter ning ojo keminter, oleh dhisik ning ojo ndhisiki

4.  Alon-alon asal kelakon

5.  Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mbangun karso, Tut wuri handayani

6.  Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha

7.  Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan
 

8.  Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe, Banter tan Mbancangi, Dhuwur tan Ngungkuli


9.  Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Aleman

10.  Crah agawe bubrah, rukun agawe santoso

11.  Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti

by. Lare Angon

Posted by: Lare Angon | 22/02/2010

Deso Impian

Sakjane aku wis rodo suwe angen2 pingin urip ning ndeso kanthi lemah pekarangan sing ombo kiro2 kurang luwih 5 Ha. Kanthi gegodhongan ijo royo-royo, tanduran woh2an sing iso dipangan lan godhong2an sing iso dienggo jangan lawuh mangan sarto sing oraono unsur kimiane istilahe serba organik lan ugo karo kewan ingon-ingon sing migunani contone wedhus mendo sing iso kanggo belehan lan kelangenan contone wedhus mendo Etawa ngono lho. Pitakone opo iso yo gegayuhan iki kawujud??, jawabe nek Gusti Allah ngijabahi panyuwunku insyallah ora ono sing ora mungkin kanggo hamba-Ne sing percoyo.
Senajyan mung angen2 iki isih mendhing kanggo nyiapake mongso purno tugas karo kanggo panggonan antepe pikir nyongsong mongso sing mesti arep teko iku. Sakliyani kanggo ngisi wektu mongso purna tugas biso ugo biso kanggo nentremke pikir ngakehake ngeling-eling mring Gusti kanthi Dzikir marang Gusti Allah kanggo sangune ngadhep mring Gusti Allah nek titi mangsane dikersaKe. Ora mung samono nek angen2 iki kelaksanan iso ugo kanggo sarono ngamal mring Gusti Allah kanthi iso menehi gawean karo tonggo teparo sing mbutuhake tambahan kanggo nutupi kabutuhan urip saben dinane.
Cempe Peranakan Etawa ras Kaligesing

Categories